cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea și completarea unor acte legislativePublicat : 11.03.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 55-58
    art Nr : 280

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP