pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP