pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
În temeiul prevederilor art.135 alin.(7) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) și în conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr.3-6 din 9 iunie 2015,


ORDON:


1. Se aprobă Codul de etică al cadrului didactic (se anexează).
2. Prezentul ordin se publică pe pagina oficială a Ministerului Educației și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.