cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea art. 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP