privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completareaarticolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privirela sistemul de salarizare în sectorul bugetar


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea
articolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetarPublicat : 18.03.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 59-67
    art Nr : 329

Guvernul HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP