D I S P O Z I Ț I E


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În scopul îmbunătăţirii managementului şi perfecţionării reglementărilor din domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice, precum şi asigurării accesului populaţiei la medicamente de calitate:
1. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru soluţionarea unor probleme identificate în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice (se anexează).
2. Ministerul Sănătăţii, în comun cu autorităţile responsabile, implicate în realizarea Planului nominalizat, vor întreprinde măsurile ce se impun, asigurînd continuitatea reformelor şi informarea sistematică şi în termen a Guvernului.

PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP