privind tarifele la energia electrică


Published: 2016-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f), art. 53 din Legea nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, Metodologiilor de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 497 din 20.12.2012, în vederea deschiderii pieței de energie electrică și întru asigurarea alimentării, în mod fiabil și la costuri minime, a consumatorilor cu energie electrică, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică


HOTĂRĂŞTE:


1. Se aprobă tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa”, S.A., „RED Nord” S.A. şi „RED Nord-Vest” S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. și S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, conform anexei nr.2.
3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-205/1344 din 31.07.2015).
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din 1 aprilie 2016.

Sergiu CIOBANU                                                        Octavian LUNGU
Director                                                                        Director

Iurie ONICA                                                                Ghenadie PÂRȚU
Director                                                                        Director

Nr. 75/2016. Chişinău, 12 martie 2016.Anexa nr. 1la Hotărîrea Consiliului de administrațieal ANRE nr. 75/2016 din 12 martie 2016
Tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

 Categoriile de rețea

Tarif fără TVA (bani/kWh)

1.      Serviciul de distribuție prestat de Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.

- prin rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV)

10

- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

42

- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

61

2.      Serviciul de distribuție prestat de „RED Nord” S.A.

- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

50

- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

72

3.      Serviciul de distribuție prestat de „RED Nord-Vest” S.A.

- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

54

- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

82


Anexa nr. 2la Hotărîrea Consiliului de administrațieal ANRE nr. 75/2016 din 12 martie 2016

 

Tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice

 Punctele de delimitare / locurile de consum

Tarif fără TVA (bani/kWh)

1.      Furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport

115

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport

130

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV)

140

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

172

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

192

2.      Furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport

118

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport

132

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) ale S.A. „RED Nord”

182

- consumatorilor finali, ale căror instalații sînt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) ale S.A. „RED Nord”

204

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) ale S.A. „RED Nord-Vest”

186

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) le S.A. „RED Nord-Vest”

214Notă:

1. Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferențiate, în funcție de orele de consum:

- între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I și IV; între orele 10-20 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;

- în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I și IV; în orele de vârf 7-10, 20-22 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;

- în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.

Pentru consumatorii casnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la orele 22 până la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.

Aceste prevederi sunt valabile doar în cazul când contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor și, respectiv, contractul dintre furnizor și consumatorul final includ asemenea clauze.

2. Consumatorii noncasnici cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10 000 kWh şi mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în reţelele de distribuţie, în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile sale de utilizare. Criteriile de stabilire a consumatorilor care vor achita consumul tehnologic în reţeaua de distribuţie şi condiţiile de achitare sunt indicate în “Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor”.

Related Laws