privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP