cu privire la modificarea Ordinului nr. 228 din 10.12.2015


Published: 2016-03-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
ORDON:


1. Punctele 2 și 3 ale Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 228 din 10 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea procedurilor de întocmire și evidență a Listei de interdicție a producătorilor agricoli” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 2-12, art. 15) se expun în redacție nouă, după cum urmează:
„2. Se constituie Comisia de examinare a demersurilor de includere în Lista de interdicție (în continuare - Comisia), în următoarea componență:
Iurie UȘURELU  – viceministru al agriculturii și industriei
                                  alimentare, președintele Comisiei;
Tatiana Nistorică  – șef al Direcției politici de producție
                                   și reglementări de calitate a produselor
                                   animale, Ministerul Agriculturii și
                                   Industriei Alimentare, membru;
Mihail Suvac        – șef al Direcției politici de producție
                                   și reglementări de calitate a produselor
                                   vegetale, Ministerul Agriculturii și Industriei
                                   Alimentare, membru;
Valeriu Cebotari   – șef al Serviciului Vinificație, Ministerul
                                   Agriculturii și Industriei Alimentare,
                                   membru;
Galina Petrachi     – director adjunct al Agenției de Intervenție
                                   și Plăți pentru Agricultură, membru;
Marin Mortean     – șef Direcția inspecții și control pe teren,
                                   Agenția de Intervenție și Plăți pentru
                                   Agricultură, membru;
Mihaela Veveriță  – specialist principal Secția juridică,
                                   Agenția de Intervenție și Plăți pentru
                                   Agricultură, secretar;
3. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către Secția juridică a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.”
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.