D I S P O Z I Ţ I E


Published: 2016-03-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu articolul 8 din Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, se numeşte domnul Eugeniu GUDUMAC în funcţia de consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici în domeniul agriculturii.

PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP