cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SUPERCREDIT”


Published: 2016-03-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În urma examinării cererii de reperfectare a licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SUPERCREDIT” (str. Independenţei 37/3, or. Rîşcani, IDNO 1003602024011) privind extinderea limitei administrativ-teritoriale şi includerea a 2 filiale nou-create, în temeiul art. 16, art. 28 alin. (2) şi alin. (6), art. 29 alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), art. 30 alin. (3) şi alin. (5) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), art. 8 alin. (1) lit. c) pct. 36), art. 9 alin. (3), art. 14 alin. (5) şi alin. (6), art. 15, art. 18 alin. (6) şi alin. (8) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), al art. 8 lit. c) şi lit. m) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIAREHOTĂRĂŞTE:


1. Se reperfectează licenţa Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SUPERCREDIT” seria CNPF nr. 000506, eliberată la 5 martie 2009, pe termen nelimitat, pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu:
- extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: satul Nicoreni, raionul Drochia; satul Ochiul Alb, raionul Drochia;
- includerea următoarelor filiale:
a) Filiala nr. 1 din satul Recea, cu adresa juridică:
s. Recea, r-nul Rîşcani;
b) Filiala nr. 2 din satul Răcăria, cu adresa juridică:
s. Răcăria, r-nul Rîşcani.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei de categoria B în mărime de 325 lei şi taxa pentru eliberarea a 2 copii de pe licenţă în mărime de 650 lei se varsă la bugetul de stat.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                            Iurie FILIP