privind acordarea gradului special de general-maior al serviciului de salvare domnului Mihail HARABAGIU


Published: 2016-08-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. j) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 20 lit. b) și al art. 21 alin. (3) din Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se acordă gradul special de general-maior al serviciului de salvare domnului Mihail HARABAGIU, șef al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.