privind acordarea gradului special de general-maior în rezervă domnului Dorin PURICE


Published: 2016-08-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. j) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 24 alin. (2) din Legea cu privire la Poliția de Frontieră,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnului Dorin PURICE, viceministru al afacerilor interne, i se acordă gradul special de general-maior în rezervă.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI