cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare


Published: 2016-03-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei al RM
nr. 1105 din 18 martie 2016.
Ministrul justiţiei
Vladimir CEBOTARI_________________
În scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și consumatori, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. f) şi art. 28 din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică


HOTĂRĂŞTE:


1. Se aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (se anexează).
2. Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare vor pune la dispoziția consumatorilor, în  centrele pentru relații cu consumatorii și vor plasa pe paginile lor web oficiale copiile Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și modelul contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
3. Subdiviziunile Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza aplicarea de către titularii de licenţe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a  Regulamentului aprobat.