privind numirea domnului Ion SANDU în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni


Published: 2016-03-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Ion SANDU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni.