privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Gero  STULLER


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea conceptului de antreprenoriat social în Republica Moldova și contribuție la reabilitarea și reintegrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, domnului Gero STULLER, atașat al Ministerului Federal pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului la Ambasada Republicii Austria în Republica Moldova, i  se conferă medalia „Meritul  Civic”.