privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Concepției de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii bolilor oncologice


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Concepției de
colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente
 în domeniul combaterii bolilor oncologicePublicat : 01.04.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 79-89
    art Nr : 159

În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 și art.81 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Se inițiază negocierile pentru încheierea Concepției de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii bolilor oncologice.
Art.2. - Se aprobă semnarea Concepției de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii bolilor oncologice.