cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin PURICE


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul articolului 20 punctul 21) din Legea nr. 64-XII  din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, articolului 5 alineatul (5) din Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră şi punctului 12 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.778 din 21 noiembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se numeşte domnul Dorin PURICE în funcţia de viceministru al afacerilor interne, eliberîndu-l din funcţia deţinută anterior.

PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP