pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD


Published: 2016-04-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova,
Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate
din Moldova, acordat din Fondul Special BERDPublicat : 08.04.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 90-99
    art Nr : 168

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Acordul de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD în sumă de 250 000 de euro, întocmit la Chişinău la 10 noiembrie 2015.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
Art. 3. – Ministerul Justiţiei va întocmi şi va remite prin canale diplomatice Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare opinia legală privind acordul menționat.
Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare despre ratificarea acordului nominalizat.