privind conferirea Ordinului „Сredinţă Patriei” clasa I domnului Ion ȚURCAN


Published: 2016-04-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, contribuție la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și activitate organizatorică prodigioasă, domnului Ion ȚURCAN, general-maior de poliție, viceministru al afacerilor interne, i se conferă Ordinul „Credinţă  Patriei” clasa I.