cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași


Published: 2016-04-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Consiliul comunal Sipoteni, prin decizia nr. 11/16 din 4 decembrie 2015, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatele consilierilor Trifan Vasile și Rața Mihail aleși pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Spînu Andrei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formațiunilor nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Sipoteni le revin candidaților supleanți Cușciac Constantin și Cozmac Diana de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Rău Angela de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015.
În temeiul art. 18 şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanța a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași, candidaților supleanți Cușciac Constantin și Cozmac Diana de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Rău Angela de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierii Cușciac Constantin, Cozmac Diana și Rău Angela asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                              Iurie CIOCAN

Secretar                                                                Andrei Volentir