cu privire la modificarea destinaţiei unui teren


Published: 2016-04-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
    În conformitate cu prevederile art. 8 şi 71 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 şi 14 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică categoria de destinaţie a 0,2000 hectare de teren agricol (păşuni), cu numărul cadastral 9277217194, proprietate privată a Societăţii cu Răspundere Limitată „NICAJET”, amplasat în extravilanul com. Zagarancea, raionul Ungheni, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, la propunerea consiliului local respectiv.
2. Societatea cu Răspundere Limitată „NICAJET”, care  va folosi terenul pentru construcţie, va obţine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, avizul Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie, precum şi va organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe  suprafaţa menţionată.
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va efectua modificarea documentaţiei cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

Related Laws