cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gangura, raionul Ialoveni


Published: 2016-04-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Consiliul comunal Gangura, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 07/04 din 10 decembrie 2015, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Crisco Tatiana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Gangura îi revine candidatului supleant Cambur Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 26 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gangura.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gangura, raionul Ialoveni, candidatului supleant Cambur Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova
3. Se preavizează consilierul Cambur Vitalie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                              Iurie CIOCAN

Secretar                                                                 Andrei Volentir

Related Laws