cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir


Published: 2016-04-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului raional Cantemir a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Doina Andrei ales pe lista Partidului Liberal și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant Creangă Mihail de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 25 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Doina Andrei ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Cantemir.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir candidatului supleant Creangă Mihail de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierul Creangă Mihail asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                              Iurie CIOCAN

Secretar                                                                 Andrei Volentir

Related Laws