cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015


Published: 2016-04-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
    În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 229 din 2 martie 2016 cu privire la numirea în funcție a domnului Iurie Ușurelu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 255),


ORDON:


1. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.120 din 17 iunie 2015 „Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.1102) se modifică după cum urmează:
1) la pct. 2, sintagma „Vlad Loghin”, se substituie cu sintagma „Iurie Ușurelu”.
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iurie Ușurelu, viceministru.