cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca


Published: 2016-04-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca, prin decizia nr. 1.1 din 2 martie 2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Șoimu Andrei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Volovița îi revine candidatului supleant Graur Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Volovița.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca, candidatului supleant Graur Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.  
3. Se preavizează consilierul Graur Mihail asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                    Iurie CIOCAN

Secretar                                                                       Andrei Volentir