Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm"


Published: 2015-07-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Ministru kabineta noteikumi Nr.347 Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 11.§) Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm" Izdoti saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 22.panta trešo daļu 1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 105., 148. nr.; 2011, 52. nr.; 2012, 11., 57., 188. nr.; 2013, 22., 244. nr.) šādus grozījumus: 1.1. izteikt pielikuma 5.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.2.1. Mācību centra priekšnieks pulkvedis"
1.2. papildināt pielikumu ar 5.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.2.1.1 Mācību centra priekšnieka vietnieks majors"
1.3. papildināt pielikumu ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.2.1 Atkarīgo centrs 5.2.1 1. Atkarīgo centra priekšnieks pulkvežleitnants 5.2.1 2. Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks majors 5.2.1 3. Galvenais inspektors majors 5.2.1 4. Vecākais inspektors kapteinis"
1.4. papildināt pielikumu ar 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Iekšējās drošības birojs 7.1. Biroja priekšnieks ģenerālis 7.2. Biroja priekšnieka vietnieks pulkvedis 7.3. Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas, operatīvās nodaļas, reģionālās nodaļas priekšnieks pulkvedis 7.4. Nodaļas priekšnieks (pārējās struktūrvienības) pulkvežleitnants 7.5. Galvenais inspektors majors 7.6. Vecākais inspektors majors 7.7. Inspektors kapteinis"
2. Šo noteikumu 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. novembrī. Ministru prezidente Laimdota Straujuma Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Related Laws