Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi


Published: 2006-03-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.189
Rīgā 2006.gada 7.martā (prot. Nr.13 10.§)
Noteikumi par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu
 
1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
Ministru prezidents A.Kalvītis
Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 16.martu.
 
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.189
Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids
Mēr­vienība
Izce­nojums (latos)
PVN (latos)
Cena (latos)
1.
Sākotnējā akreditācija
1.1.
atbilstības novērtēšanas institūciju sākotnējā akreditācijas procedūra
1 institūcija
420,00

420,00
1.2.
papildus par katru akreditācijas eksperta darba stundu akreditējamās atbilstības novērtēšanas institūcijas darbības vietā
1 stunda
25,00

25,00
2.
Atkārtotā akreditācija
2.1.
atbilstības novērtēšanas institūciju atkārtotā akreditācijas procedūra
1 institūcija
315,00

315,00
2.2.
papildus par katru akreditācijas eksperta darba stundu akreditējamās atbilstības novērtēšanas institūcijas darbības vietā
1 stunda
25,00

25,00
3.
Akreditācijas uzraudzība
3.1.
atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas uzraudzības procedūra (reizi gadā)
1 institūcija
100,00

100,00
3.2.
papildus par katru akreditācijas eksperta darba stundu akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas darbības vietā
1 stunda
25,00

25,00
4.
Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas statusa uzturēšana (vienam gadam)
1 institūcija
210,00

210,00
5.
Akreditācijas sfēras paplašināšana
5.1.
akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas sfēras paplašināšana
1 institūcija
100,00

100,00
5.2.
papildus par katru akreditācijas eksperta darba stundu akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas darbības vietā
1 stunda
25,00

25,00
6.
Akreditācijas apliecības un pielikuma sagatavošana un noformēšana
1 dokuments
18,00

18,00
7.
Akreditācijas apliecības un pielikuma dublikāta sagatavošana un noformēšana
1 dokuments
12,00

12,00
Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Related Laws