Advanced Search

Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union - Appendix to Annex V


Published: 2005-04-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
|

12005SPN05/APP

Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union - Appendix to Annex V

Official Journal L 157 , 21/06/2005 P. 0103 - 0103


Appendix to Annex V

List of existing aid measures referred to in point 1(b) of the existing aid mechanism provided for in Chapter 2 of Annex V

Note: The aid measures listed in this Appendix are only to be considered as existing aid for the purpose of the existing aid mechanism set out in Chapter 2 of Annex V to the extent that they fall within the scope of its first paragraph.

No | Title (original) | Date of approval by national State aid monitoring authority | Duration |

MS | Nr | Yr |

BG | 1 | 2004 | Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със "Силома" АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години | 29.7.2004 | 2004-2018 |

BG | 2 | 2004 | Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от "Български пощи" ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга | 18.11.2004 | 31.12.2010 |

BG | 3 | 2004 | Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление "Информационно обслужване" | 16.12.2003 | 31.12.2010 |

--------------------------------------------------