Advanced Search

Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004 of 24 September 2004 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex IV (Energy) to the EEA Agreement.


Published: 2004-09-24

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

10.3.2005   

EN

Official Journal of the European Union

L 64/20


DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE

No 123/2004

of 24 September 2004

amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex IV (Energy) to the EEA Agreement

THE EEA JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, and in particular Article 98 thereof,

Whereas:

(1)

Annex II to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 68/2004 of 4 May 2004 (1).

(2)

Annex IV to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 68/2004 of 4 May 2004.

(3)

Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (2), as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30, is to be incorporated into the Agreement,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1.

the following point shall be inserted after point 4g (Commission Directive 2002/40/EC) of Chapter IV:

‘4h.

32002 L 0031: Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (OJ L 86, 3.4.2002, p. 26), as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30, as amended by:

1 03 T: Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded adopted on 16 April 2003 (OJ L 236, 23.9.2003, p. 33).

The provisions of the Directive shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations:

(a)

in Article 4, the words “until 30 June 2003”, shall be replaced by “until the publication of harmonised standards referred to in Article 2”;

(b)

Annex I shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 1 to Annex II to the present Agreement;

(c)

Annex V shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 2 to Annex II to the present Agreement;’

2.

Appendices 1 and 2 shall be supplemented as specified in the Annexes I and II to this Decision.

Article 2

1.

the following point shall be inserted after point 11g (Commission Directive 2002/40/EC):

‘11h.

32002 L 0031: Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (OJ L 86, 3.4.2002, p. 26), as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30 (1).

(1)

Listed here for information purposes only; for application see Annex II, Technical regulations, specifications, testing and certification.

The provisions of the Directive shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations:

(a)

in Article 4, the words “until 30 June 2003”, shall be replaced by “until the publication of harmonised standards referred to in Article 2”;

(b)

Annex I shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 5 to Annex II to the present Agreement;

(c)

Annex V shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 6 to Annex II to the present Agreement.’;

2.

Appendices 5 and 6 shall be supplemented as specified in Annexes III and IV to this Decision.

Article 3

The texts of Directive 2002/31/EC, as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30, in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.

Article 4

This Decision shall enter into force on 25 September 2004, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee (3).

Article 5

This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 24 September 2004.

For the EEA Joint Committee

The President

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OJ L 277, 26.8.2004, p. 187.

(2)  OJ L 86, 3.4.2002, p. 26.

(3)  No constitutional requirements indicated.


ANNEX I

to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 1 to Annex II to the Agreement:

image

image

image

image

image

image


ANNEX II

to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 2 to Annex II to the Agreement:

Note Label Annex I

Fiche and mail order Annexes II and III

EN

IS

NO

image

 

Energy

Orka

Energi

I

1

Manufacturer

Framleiðandi

Merke

II

2

Model

Gerð

Modell

II

2

Outside unit

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Inside unit

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

image

 

More efficient

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

image

 

Less efficient

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Energy efficiency class … on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Annual energy consumption

kWh in cooling mode

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Cooling output

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energy efficiency ratio (EER) at full load

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

The higher the better

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Size

Stærð

Type

VIII

8

Cooling only

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Cooling/heating

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Air cooled

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Water cooled

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Heat output

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Heating performance:

A (more efficient)

G (less efficient)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Noise

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

image

 

Further information is contained in product brochures

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

image

 

Norm EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

image

 

Air conditioner

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

image

 

Energy label Directive 2002/31/EC

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Heating mode energy efficiency class

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming’


ANNEX III

to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 5 to Annex IV to the Agreement:

image

image

image

image

image

image


ANNEX IV

to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 6 to Annex IV to the Agreement:

Note Label Annex I

Fiche and mail order Annexes II and III

EN

IS

NO

image

 

Energy

Orka

Energi

I

1

Manufacturer

Framleiðandi

Merke

II

2

Model

Gerð

Modell

II

2

Outside unit

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Inside unit

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

image

 

More efficient

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

image

 

Less efficient

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Energy efficiency class … on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Annual energy consumption

kWh in cooling mode

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Cooling output

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energy efficiency ratio (EER) at full load

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

The higher the better

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Size

Stærð

Type

VIII

8

Cooling only

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Cooling/heating

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Air cooled

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Water cooled

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Heat output

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Heating performance:

A (more efficient)

G (less efficient)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Noise

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

image

 

Further information is contained in product brochures

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

image

 

Norm EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

image

 

Air conditioner

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

image

 

Energy label Directive 2002/31/EC

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Heating mode energy efficiency class

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming’