Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004 of 24 September 2004 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex IV (Energy) to the EEA Agreement.


Published: 2004-09-24

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
L_2005064EN.01002001.xml

10.3.2005   

EN

Official Journal of the European Union

L 64/20

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE

No 123/2004
of 24 September 2004
amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex IV (Energy) to the EEA Agreement
THE EEA JOINT COMMITTEE,
Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, and in particular Article 98 thereof,
Whereas:

(1)

Annex II to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 68/2004 of 4 May 2004 (1).

(2)

Annex IV to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 68/2004 of 4 May 2004.

(3)

Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (2), as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30, is to be incorporated into the Agreement,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1

1.

the following point shall be inserted after point 4g (Commission Directive 2002/40/EC) of Chapter IV:
‘4h.

32002 L 0031: Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (OJ L 86, 3.4.2002, p. 26), as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30, as amended by:1 03 T: Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded adopted on 16 April 2003 (OJ L 236, 23.9.2003, p. 33).
The provisions of the Directive shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations:

(a)

in Article 4, the words “until 30 June 2003”, shall be replaced by “until the publication of harmonised standards referred to in Article 2”;

(b)

Annex I shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 1 to Annex II to the present Agreement;

(c)

Annex V shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 2 to Annex II to the present Agreement;’

2.

Appendices 1 and 2 shall be supplemented as specified in the Annexes I and II to this Decision.
Article 2

1.

the following point shall be inserted after point 11g (Commission Directive 2002/40/EC):
‘11h.

32002 L 0031: Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (OJ L 86, 3.4.2002, p. 26), as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30 (1).

(1)


Listed here for information purposes only; for application see Annex II, Technical regulations, specifications, testing and certification.
The provisions of the Directive shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations:

(a)

in Article 4, the words “until 30 June 2003”, shall be replaced by “until the publication of harmonised standards referred to in Article 2”;

(b)

Annex I shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 5 to Annex II to the present Agreement;

(c)

Annex V shall be supplemented with the texts as set out in Section 7 of Appendix 6 to Annex II to the present Agreement.’;

2.

Appendices 5 and 6 shall be supplemented as specified in Annexes III and IV to this Decision.
Article 3
The texts of Directive 2002/31/EC, as corrected by OJ L 34, 11.2.2003, p. 30, in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
Article 4
This Decision shall enter into force on 25 September 2004, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee (3).
Article 5
This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 24 September 2004.


For the EEA Joint Committee


The President

Kjartan JÓHANNSSON
(1)  OJ L 277, 26.8.2004, p. 187.

(2)  OJ L 86, 3.4.2002, p. 26.

(3)  No constitutional requirements indicated.


ANNEX I


to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 1 to Annex II to the Agreement:


ANNEX II


to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 2 to Annex II to the Agreement:


Note Label Annex I
Fiche and mail order Annexes II and III
EN
IS
NO


 
Energy
Orka
Energi
I
1
Manufacturer
Framleiðandi
Merke
II
2
Model
Gerð
Modell
II
2
Outside unit
Utandyrabúnaður
Utendørs enhet
II
2
Inside unit
Innandyrabúnaður
Innendørs enhet


 
More efficient
Góð nýtni
Lavt energiforbruk


 
Less efficient
Slæm nýtni
Høyt energiforbruk
 
3
Energy efficiency class … on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)
Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)
Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)
V
5
Annual energy consumption
kWh in cooling mode
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
Årlig energiforbruk
kWh ved kjøling
V
5
Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate
Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.
Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet
VI
6
Cooling output
Kæling
Kjøleeffekt
VII
7
Energy efficiency ratio (EER) at full load
Orkunýtnihlutfall við fullan styrk
Energieffektivitets-kvotient ved full belastning
VII
7
The higher the better
Því hærri, því betri
Jo høyere, desto bedre
VIII
8
Size
Stærð
Type
VIII
8
Cooling only
Kæling eingöngu
Bare kjøling
VIII
8
Cooling/heating
Kæling/hitun
Kjøling/oppvarming
IX
9
Air cooled
Loftkældur
Luftkjølt
IX
9
Water cooled
Vatnskældur
Vannkjølt
X
10
Heat output
Hitun
Varmeeffekt
XI
11
Heating performance:
A (more efficient)
G (less efficient)
Hitunarhæfni:
A (góð nýtni)
G (slæm nýtni)
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen
A (lav)
G (høy)
XII
12
Noise
(dB(A) re 1 pW)
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Støy
(dB(A) re 1 pW)


 
Further information is contained in product brochures
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger


 
Norm EN 814
Staðall EN 814
Standard EN 814


 
Air conditioner
Loftræstibúnaður
Klimaanlegg


 
Energy label Directive 2002/31/EC
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar
Direktiv 2002/31/EF om energimerking
 
11
Heating mode energy efficiency class
Orkunýtniflokkur við hitun
Energieffektivitetsklasse ved oppvarming’ANNEX III


to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 5 to Annex IV to the Agreement:


ANNEX IV


to Decision of the EEA Joint Committee No 123/2004

The following section shall be inserted after section 6 in Appendix 6 to Annex IV to the Agreement:


Note Label Annex I
Fiche and mail order Annexes II and III
EN
IS
NO


 
Energy
Orka
Energi
I
1
Manufacturer
Framleiðandi
Merke
II
2
Model
Gerð
Modell
II
2
Outside unit
Utandyrabúnaður
Utendørs enhet
II
2
Inside unit
Innandyrabúnaður
Innendørs enhet


 
More efficient
Góð nýtni
Lavt energiforbruk


 
Less efficient
Slæm nýtni
Høyt energiforbruk
 
3
Energy efficiency class … on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)
Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)
Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)
V
5
Annual energy consumption
kWh in cooling mode
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh
Årlig energiforbruk
kWh ved kjøling
V
5
Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate
Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.
Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet
VI
6
Cooling output
Kæling
Kjøleeffekt
VII
7
Energy efficiency ratio (EER) at full load
Orkunýtnihlutfall við fullan styrk
Energieffektivitets-kvotient ved full belastning
VII
7
The higher the better
Því hærri, því betri
Jo høyere, desto bedre
VIII
8
Size
Stærð
Type
VIII
8
Cooling only
Kæling eingöngu
Bare kjøling
VIII
8
Cooling/heating
Kæling/hitun
Kjøling/oppvarming
IX
9
Air cooled
Loftkældur
Luftkjølt
IX
9
Water cooled
Vatnskældur
Vannkjølt
X
10
Heat output
Hitun
Varmeeffekt
XI
11
Heating performance:
A (more efficient)
G (less efficient)
Hitunarhæfni:
A (góð nýtni)
G (slæm nýtni)
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen
A (lav)
G (høy)
XII
12
Noise
(dB(A) re 1 pW)
Hávaði
(dB(A) re 1 pW)
Støy
(dB(A) re 1 pW)


 
Further information is contained in product brochures
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger


 
Norm EN 814
Staðall EN 814
Standard EN 814


 
Air conditioner
Loftræstibúnaður
Klimaanlegg


 
Energy label Directive 2002/31/EC
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar
Direktiv 2002/31/EF om energimerking
 
11
Heating mode energy efficiency class
Orkunýtniflokkur við hitun
Energieffektivitetsklasse ved oppvarming’