Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om licens


Published: 2010-09-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om licens

§ 1

I bekendtgørelse nr. 436 af 4. juni 2009 om licens, som ændret ved bekendtgørelse nr. 76 af 22. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:»Licens og rykkergebyr udgør: 

 

 

 

 

  Inkl. 25 pct. Moms

Ekskl. moms

RykkergebyrFra 1. januar 2010

Kr.

Kr./mdr.

Kr.

Kr./mdr.

Kr.Medielicens for husstande

1.130,00

188,33

904,00

150,67

100,00Medielicens for husstande ved månedsbetaling 188,33 150,67

100,00Radiolicens for husstande

160,00

26,67

128,00

21,34

100,00Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.

891,00

74,25

712,80

59,40

100,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Inkl. 25 pct. Moms

Ekskl. moms

RykkergebyrFra 1. januar 2011

Kr.

Kr./mdr.

Kr.

Kr./mdr.

Kr.Medielicens for husstande

1.150,00

191,67

920,00

153,33

100,00Medielicens for husstande ved månedsbetaling 191,67 153,33

100,00Radiolicens for husstande

160,00

26,67

128,00

21,34

100,00Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.

907,00

75,58

725,60

60,47

100,00«2. § 8, stk. 3, 2. pkt. affattes således:»Licensbetalere kan ligeledes i forbindelse med tilmelding eller senere vælge at ændre betalingsperioden efter stk. 1, litra 1, så medielicens for husstande i stedet betales månedligt forud, med den licens, som er nævnt herfor i § 2.«

§ 2Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2010.

Kulturministeriet, den 8. september 2010
Per Stig Møller
/ Lars M. Banke