Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)


Published: 2010-10-14

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)

I medfør af § 13, stk. 1 og 2, i lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning), som ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 504 af 12. juni 2009, bestemmes, at loven med undtagelse af § 12 træder i kraft den 2. november 2010 kl. 9.00 for så vidt angår bilbogen. For tinglysning i andelsboligbogen og personbogen finder de hidtidige regler fortsat anvendelse.

Justitsministeriet, den 14. oktober 2010
Lars Barfoed
/ Joachim Kromann