Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets Tillægspension


Published: 2008-11-20

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3 og § 9 a, stk. 1 i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 515 af 17. juni 2008, lov nr. 517 af 17. juni 2008 og lov nr. 1063 af 6. november 2008, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2009 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2009 fratrækkes der 300 kr. til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. stk. 1.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2009 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2009 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2008. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af danske swaprenter med løbetiderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2009 fremgår af ATP´s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2009 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008 følgende årlige livsvarige pension:

 

 

 

Medlem født

Pensionsalder

Pensionsret v/pensionsalder1944

65

7,78 kr.1945

65

8,04 kr.1946

65

8,42 kr.1947

65

8,80 kr.1948

65

9,19 kr.1949

65

9,58 kr.1950

65

9,99 kr.1951

65

10,40 kr.1952

65

10,82 kr.1953

65

11,24 kr.1954

65

11,68 kr.1955

65

12,12 kr.1956

65

12,57 kr.1957

65

13,02 kr.1958

65

13,49 kr.1.1.1959 – 30.06.1959

65 ½

14,35 kr.1.7.1959 – 31.12.1959

66

15,13 kr.1.1.1960 – 30.06.1960

66 ½

15,95 kr.1.7.1960 – 31.12.1960

67

16,83 kr.1961

67

17,24 kr.1962

67

17,82 kr.1963

67

18,40 kr.1964

67

19,01 kr.1965

67

19,64 kr.1966

67

20,29 kr.1967

67

20,97 kr.1968

67

21,67 kr.1969

67

22,41 kr.1970

67

23,17 kr.1971

67

23,97 kr.1972

67

24,80 kr.1973

67

25,66 kr.1974

67

26,55 kr.1975

67

27,47 kr.1976

67

28,41 kr.1977

67

29,39 kr.1978

67

30,41 kr.1979

67

31,46 kr.1980

67

32,54 kr.1981

67

33,67 kr.1982

67

34,83 kr.1983

67

36,03 kr.1984

67

37,28 kr.1985

67

38,57 kr.1986

67

39,90 kr.1987

67

41,28 kr.1988

67

42,71 kr.1989

67

44,19 kr.1990

67

45,72 kr.1991

67

47,31 kr.1992

67

48,95 kr.1993

67

50,65 kr.

 

 

 

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer fyldt 65 år

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2009 efter alder 65, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

 

 

Medlem født

Pensionsret1942

8,38 kr.1943

8,11 kr.1944

7,86 kr.

 

 

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2009, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

 

 

 

Antal måneder pensionen er udskudt

Medlem født i 1943

Medlem født i 19441

100,68 kr.

100,66 kr.2

101,37 kr.

101,33 kr.3

102,06 kr.

102,00 kr.4

102,76 kr.

102,67 kr.5

103,46 kr.

103,35 kr.6

104,17 kr.

104,03 kr.7

104,88 kr.

104,72 kr.8

105,59 kr.

105,42 kr.9

106,31 kr.

106,11 kr.10

107,04 kr.

106,81 kr.11

107,77 kr.

107,52 kr.12

108,51 kr.  

 

 

§ 5. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover alder 70, jf. ATP-lovens § 9 a, stk. 2, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2009, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

 

 

Antal måneder pensionen er udskudt

Medlem født i 19391

100,78 kr.2

101,58 kr.3

102,37 kr.4

103,18 kr.5

103,99 kr.6

104,80 kr.7

105,63 kr.8

106,45 kr.9

107,29 kr.10

108,13 kr.11

108,98 kr.

 

 

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og anvendes for bidrag, der vedrører 2009.
Beskæftigelsesministeriet, den 20. november 2008
Claus Hjort Frederiksen
/ Lise Fangel

Related Laws