Bekendtgørelse om, med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i henhold til værdipapirhandelslovens § 57, stk. 1, og § 57 b, stk. 1 og 2


Published: 2008-06-13

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om, med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i henhold til værdipapirhandelslovens § 57, stk. 1, og § 57 b, stk. 1 og 2

I medfør af § 57 d, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008, fastsættes:

§ 1. Aftaler med retsvirkning i henhold til § 57, stk. 1, og § 57 b, stk. 1 og 2, i lov om værdipapirhandel m.v. kan indgås med følgende clearingcentraler og betalingssystemer:

1) Værdipapircentralen A/S.

2) Sumclearingen.

3) KRONOS.

4) DN-Forespørgselsservice.

5) TARGET2-Danmark.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 140 af 2. marts 2006 om, med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i henhold til værdipapirhandelslovens § 57, stk. 1, og § 57 b, stk. 1 og 2.
Finanstilsynet, den 13. juni 2008
Henrik Bjerre-Nielsen
/ Marianne Majbrink