, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky


Published: 1949

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
231/1949 Sb.VLÁDNÍ NAŘÍZENÍze dne 18. října 1949,kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky.Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1, písm. b)

zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci

veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:§ 1(1) Ústav pro péči o uprchlíky, zřízený vládním nařízením ze dne 11.

listopadu 1938, č. 292 Sb., se zrušuje.(2) Práva a závazky ústavu přecházejí na stát. Jejich vypořádání

provede ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem

financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.§ 2Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1949; provede je

ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.Zápotocký v. r.Erban v. r.