ve věci návrhu na zrušení někt. ustanovení vyhlášky města Sušice


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
250/2009 Sb.NÁLEZÚstavního souduJménem republikyÚstavní soud rozhodl dne 2. června 2009 v plénu složeném z předsedy

soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně,

Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar

Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava

Výborného, Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) a Michaely Židlické o

návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení čl. 2 odst. 1,

odst. 2 písm. a) až f), čl. 2a a 3 obecně závazné vyhlášky města Sušice

č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve

znění pozdějších předpisů, za účasti města Sušice jako účastníka

řízení,takto:I. Ustanovení čl. 2 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), c) a d) a čl. 3

obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě,

pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se

zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.II. Ve zbývající části se návrh zamítá.Předseda Ústavního soudu:JUDr. Rychetský v. r.