o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953


Published: 1960

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
48/1960 Sb.VYHLÁŠKAministra financíze dne 20. dubna 1960o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/2 1953 Sb., o

peněžní reformě:§ 1Státovky po 1 koruně československé vzoru 1953 přestávají být zákonnými

penězi na území Československé republiky uplynutím dne 31. května 1960.§ 2Státovky uvedené v § 1 vyměňují od 1. června do 30. září 1960 všechny

poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé

a od 1. října do 31. prosince 1960 jen pobočky Státní banky

československé. Po 31. prosinci 1960 je jakákoliv výměna těchto

státovek vyloučena.§ 3Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.Ministr:Ďuriš v. r.