, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích


Published: 1960

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
179/1960 Sb.VYHLÁŠKApředsedy Ústředního báňského úřaduze dne 8. prosince 1960,kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do

DuchcovaPředseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního

nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy:§ 1Sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích se přenáší do Duchcova.^*)§ 2Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. prosince 1960.Předseda:Teper v. r.------------------------------------------------------------------ *)

Adresa: Obvodní báňský úřad v Duchcově, náměstí 1. máje č. 12, telefon

216.