o hraničních celních přechodech


Published: 1994

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
59/1994 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíZměna: 47/1997 Sb.Změna: 23/1998 Sb.Změna: 87/2000 Sb.m.s.Změna: 122/2000 Sb.m.s.Ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že ke dni 1. ledna 1994 jsou

na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou

republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a

Slovenskou republikou v provozu hraniční celní přechody, jejichž seznam

se vyhlašuje současně.SEZNAMhraničních celních přechodů na státních hranicích České republikyI.zrušeno

------------------------------------------------------------------

*) Pozn. ASPI - seznam hraničních celních přechodů se Spolkovou

republikou Německo viz. sdělení 47/1997 Sb.II.zrušeno

------------------------------------------------------------------

*) Pozn. ASPI - seznam hraničních celních přechodů s Polskou

republikou viz. sdělení 23/1998 Sb.III.zrušeno

------------------------------------------------------------------

*) Pozn. ASPI - seznam hraničních celních přechodů s Rakouskou

republikou viz. sdělení 122/2000 Sb.m.s.IV.zrušeno

------------------------------------------------------------------

*) Pozn. ASPI - seznam hraničních celních přechodů se Slovenskou

republikou viz. sdělení 87/2000 Sb.m.s.