o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb.


Published: 2001

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
SDĚLENÍMinisterstva vnitrao opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

(knihovní zákon)V § 4 má být odstavec 3 (druhý v pořadí) správně označen jako odstavec

4 a odstavce 4 až 6 mají být správně označeny jako odstavce 5 až 7.