úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
329/2005 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 24. srpna 2005o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání

vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu

vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení

neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem

nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na

výdělku vojáků)Vláda nařizuje podle § 71 odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu

základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých

právních poměrech vojáků v záloze, a podle § 127 odst. 3 zákona č.

221/1999 Sb., o vojácích z povolání:§ 1Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při

uznání plné invalidity nebo částečné invalidity vzniklé služebním

úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada za ztrátu na platu po skončení

neschopnosti výkonu služby nebo při uznání plné invalidity nebo

částečné invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání

(dále jen "náhrada za ztrátu na výdělku"), příslušející vojákovi podle

zvláštního právního předpisu^1), se upravují tak, že se průměrný

výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku zvyšujea) o 25,4 %, vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v období

od 1. prosince 1999 do 31. prosince 1999,b) o 19,4 %, vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v období

od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000,c) o 14,9 %, vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v období

od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001,d) o 7,9 %, vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v období od

1. ledna 2002 do 31. prosince 2003,e) o 5,4 %, vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v období od

1. ledna 2004 do 31. prosince 2004.§ 2Úprava podle § 1 se provede bez žádosti vojáka; na žádost vojáka se

provede v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela

pouze v důsledku zvýšení invalidního nebo částečného invalidního

důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení nebo zvýšení plného

invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle předpisů o

důchodovém pojištění.§ 3Náhrada za ztrátu na výdělku podle tohoto nařízení přísluší od 1. září

2005.§ 4Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.Předseda vlády:Ing. Paroubek v. r.Ministr obrany:JUDr. Kühnl v. r.1) § 62 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby

a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.§ 118 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Related Laws