Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
454/2013 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 18. prosince 2013o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti

ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě

náhrady nákladů na výživu pozůstalýchVláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.,

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,

zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb.,

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,

zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,

zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 303/2013

Sb.:§ 1Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke

službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen

„náhrada za ztrátu na služebním příjmu“) a náhrada nákladů na výživu

pozůstalých náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle zákona č.

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve

znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních

předpisů^1), se upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný pro

výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet náhrady

nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle dřívějších

právních předpisů^2), se zvyšuje o 0,4 %.§ 2Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na služebním příjmu a na náhradu

nákladů na výživu pozůstalých po 31. prosinci 2013, průměrný služební

příjem rozhodný pro výpočet náhrad se podle § 1 nezvyšuje.§ 3Úprava podle § 1 přísluší od 1. ledna 2014 a provede se bez žádosti

příslušníka nebo pozůstalých a na žádost příslušníka jen v případě, že

mu náhrada za ztrátu na služebním příjmu nenáležela z důvodu zvýšení

invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení

nebo o důchodovém pojištění.§ 4ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:Rusnok v. r.Místopředseda vlády a ministr vnitra:Pecina v. r.1) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve

Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších

předpisů.Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České

republiky, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění

pozdějších předpisů.2) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na

služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním

úrazem nebo nemocí z povolání.Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu

pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů.Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním

příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo

nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním

příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo

nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním

příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo

nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním

příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo

nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Related Laws