o opravě tiskových chyb ve vyhlášce 132/1971 Sb.


Published: 1971

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
171/1971 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě tiskových chyb1. v nařízení vlády České socialistické republiky č. 135/1971 Sb., o

zřizování odborů národních výborů, českého i slovenského vydání,2. ve vyhlášce ministerstva kultury SSR 132/1971 Sb., kterou se mění a

doplňuje vyhláška MŠK č. 140/1964 Sb., o povinných pracovních

výtiscích, českého vydání,3. v datech vydání částek 36 a 37, slovenského vydání.1. V § 1 odst. 1, v § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 1 došlo k chybě, jež se

opravuje tak, že místo slov "odbor zemědělství, lesního a vodního

hospodářství" má být správně "odbor vodního a lesního hospodářství a

zemědělství".2. Ve vyhlášce č. 132/1971 Sb. v úvodní větě bylo chybně vytištěno "o

jednotné soustavě knižnic" místo správného znění "o jednotné soustavě

knihoven", a v čl. I "knižnicím" místo správného znění "knihoven" a

"knižnice" místo správného znění "knihovny".3. V částce 30 je chybně vytištěno datum vydání "20. novembra 1971"

místo správného "20. decembra 1971" a v částce 37 je chybně "29.

decembra 1971" místo správného "23. decembra 1971".Redakce

Related Laws