Výše nákladů srovnatel. s nájemným pro účely příspěvku na bydlení


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
408/2011 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 7. prosince 2011,kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro

rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které

se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na

bydleníVláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):§ 1(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b)

zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za

kalendářní měsíc částku:+----------------------------+------------+

| Počet osob v rodině podle | Kč |

| § 7 odst. 5 zákona | |

+----------------------------+------------+

| jedna | 1 710 |

+----------------------------+------------+

| dvě | 2 340 |

+----------------------------+------------+

| tři | 3 060 |

+----------------------------+------------+

| čtyři a více | 3 690 |

+----------------------------+------------+(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst.

1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince

2012 za kalendářní měsíc:+----------------------------+------------+

| Počet osob v rodině podle | Kč |

| § 7 odst. 5 zákona | |

+----------------------------+------------+

| jedna | 666 |

+----------------------------+------------+

| dvě | 911 |

+----------------------------+------------+

| tři | 1 192 |

+----------------------------+------------+

| čtyři a více | 1 472 |

+----------------------------+------------+§ 2Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a)

a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 proa) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy+---------------------------------------------------------------------------------+

| Počet osob | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |

| v rodině podle +------------+------------+------------+------------+------------+

| § 7 odst. 5 | Praha | více než | 50 000 - | 10 000 - | do 9 999 |

| zákona | | 100 000 | 99 999 | 49 999 | |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| jedna | 7 068 | 5 616 | 5 352 | 4 563 | 4 379 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| dvě | 10 144 | 8 157 | 7 796 | 6 715 | 6 464 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| tři | 13 813 | 11 214 | 10 742 | 9 330 | 9 001 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| čtyři a více | 17 269 | 14 135 | 13 565 | 11 862 | 11 466 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků+---------------------------------------------------------------------------------+

| Počet osob | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |

| v rodině podle +------------+------------+------------+------------+------------+

| § 7 odst. 5 | Praha | více než | 50 000 - | 10 000 - | do 9 999 |

| zákona | | 100 000 | 99 999 | 49 999 | |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| jedna | 4 053 | 4 053 | 4 053 | 4 053 | 4 053 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| dvě | 6 042 | 6 042 | 6 042 | 6 042 | 6 042 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| tři | 8 421 | 8 421 | 8 421 | 8 421 | 8 421 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+

| čtyři a více | 10 699 | 10 699 | 10 699 | 10 699 | 10 699 |

+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+§ 3Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení

za leden 2012.§ 4Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Předseda vlády:RNDr. Nečas v. r.Ministr práce a sociálních věcí:Dr. Ing. Drábek v. r.

Related Laws