o oprave tlačových chýb v zákone č. 75/1976 Zb.


Published: 1976

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
167/1976 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě tiskových chybv zákoně č. 75/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, slovenského vydáníV bodě 25 v § 21 odst. 2 v textu 9. až 11. řádku dvakrát vypadla slova

"Ministerstvo financií"; text má správně znít: "...so súhlasom

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva financií Českej

socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky...".Redakce