o zvýšení některých sociálních dávek na děti


Published: 1984

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
112/1984 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYČeskoslovenské socialistické republikyze dne 15. listopadu 1984o zvýšení některých sociálních dávek na dětiZměna: 118/1992 Sb.Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 35 zákona

č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství

a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č.

57/1984 Sb., podle § 142a zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení

družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění

zákona č. 89/1968 Sb., zákona č. 121/1975 Sb. a zákona č. 57/1984 Sb.,

podle § 168 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění

zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního

shromáždění č. 7/1982 Sb. a zákona č. 56/1984 Sb. a podle § 21 zákona

č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.:§ 1Přídavky na děti náležející podle předpisů o nemocenském zabezpečení

^1) činí měsíčně

na jedno dítě 200 Kčs

na dvě děti 650 Kčs

na tři děti 1210 Kčs

na čtyři děti 1720 Kčsa zvyšují se na každé další dítě o 350 Kčs měsíčně.§ 2Výchovné k důchodům náležející podle předpisů o sociálním zabezpečení

^2) činí měsíčně------------------------------------------------------------------

na jedno na dvě na tři na čtyři

dítě děti děti děti

Kčs Kčs Kčs Kčs

------------------------------------------------------------------

k důchodu

invalidnímu 250 650 1210 1720

jinému 200 650 1210 1720a zvyšuje se na každé další dítě o 350 Kčs měsíčně.§ 3zrušen§ 4zrušen§ 5Zrušují se:1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 68/1980

Sb., kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v

pěstounské péči;2. § 1 a 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č.

9/1982 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.§ 6Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.Štrougal v. r.1) § 24 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené,

o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,

ve znění zákona č. 99/1972 Sb.§ 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení

příslušníků ozbrojených sil, a § 33 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb.§ 34 odst. 1 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků

v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 99/1972 Sb.

a zákona č. 121/1975 Sb.2) § 46 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.3) § 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.4) § 9 zákona č. 50/1973 Sb.

Related Laws