o seznamu zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
250/2012 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zdravotnictvíze dne 21. června 2012o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam

zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobceMinisterstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 16. dubna

2012 vydalo cenové rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam

zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce. Cenové

rozhodnutí je publikováno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka

3/2012 ze dne 27. dubna 2012 a nabylo účinnosti dne 1. května 2012.Ministr:doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.