o opravě a doplnění č. 94/1980 Sb., č. 21/1981 Sb.


Published: 1981

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
42/1981 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě chyby a o doplnění1. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 94/1980 Sb., o

odpisování základních prostředků, slovenského vydání2. v redakčním sdělení č. 21/1981 Sb., českého i slovenského vydání1. V § 3 odst. 1 byla mezi slovy "bez prerušenia" a "obstarávacej ceny"

vynechána slova "do výšky", takže celý odstavec 1 správně zní:"Základné prostriedky sa odpisujú z obstarávacej ceny1) záväznými

ročnými odpisovými sadzbami určenými v prílohe tejto vyhlášky bez

prerušenia do výšky obstarávacej ceny."2. Záhlaví redakčního sdělení se doplňuje o číslo předpisu ve Sbírce

zákonů a zní takto: "v předpisu č. 175/1980 Sb., Zásady vlády

Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro

uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením

vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980

č. 366, českého vydání".Redakce