o vydání cenového rozhodnutí


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
152/2009 Sb.SDĚLENÍEnergetického regulačního úřaduze dne 20. května 2009o vydání cenového rozhodnutíEnergetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17

odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové

rozhodnutí č. 2/2009 ze dne 11. května 2009, kterým se mění cenové

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20.

listopadu 2008, o cenách plynů.Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický

regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze

dne 14. května 2009, v částce 5. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí

platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. června 2009.Předseda:Ing. Fiřt v. r.

Related Laws