o opravě chyb v zákonu ČNR o změnách v org. a působnosti min.


Published: 1988

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
87/1988 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě chybv zákonu České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a

působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

socialistické republiky1. V článku I v českém a slovenském vydání Sbírky zákonů je nesprávně

uvedeno: "...ve znění zákonů České národní rady č. 34/1979 Sb., ...".

Správně má být: "...ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb.";2. v článku I bodu 16 v českém vydání Sbírky zákonů chybí v označení

paragrafu číslo. Správně má být: "§ 16".Redakce